Home / Güncel Haberler

Güncel Haberler

Güncel Haberler

Hangi hizmetler torba kadroda yer alıyor

Memurların hizmet değerlendirmesi uygulamada kafa karışıklığına sebep olabilmektedir. 657 sayılı Kanun’da bazı hizmetlerin değerlendirilmesinde lisans mezuniyeti aranırken bazılarında ise böyle bir ayrım bulunmamaktadır. Bu yazımızda bu konuyu izah etmeye çalışacağız.Lise mezunu olarak çalışılan özel sektör hizmetleri değerlendirilir mi? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi mühendis, mimar, tabip veya veteriner hekim …

Read More »

Sayıştay, 9 memuru ilan ile arıyor

Sayıştay Başkanlığından: Adları aşağıda yazılı Kamu İdarelerinin hizalarında belirtilen yıla ilişkin hesap ve işlemlerinin denetimi sırasında, denetçiler tarafından tespit edilen kamu zararına yol açan hususlar hakkında, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 48 inci maddesi gereğince yazılı savunmalarının alınması maksadıyla aranılan ve dairelerince gösterilen adreslerde bulunamayan ad ve soyadları ile memuriyet unvanı …

Read More »

Üniversite mezunlarının yüzde 35’i iş bulamıyor

Üniversite mezunlarının yüzde 35’i iş bulamıyor..

YÖK üniversite giriş sınavıyla uğraşıyor ama temel mesele o değil.. Mesele ne? Mesele, gençlerin dört yıl boyunca işsiz kalmak için okuması.. Mesele, gençlerin dört yılın sonunda hayal kırıklığına uğraması.. Mesele, üniversite mezunu işsiz sayısının her yıl katlanarak artması. Mesele, fakültelerin büyük çoğunluğunun binadan ibaret olması.. Meselenin anası bu.. Bizim YÖK …

Read More »

Asgari ücretliye güzel haber

Asgari ücretliye güzel haber

Asgari ücretli çalışanların maaşlarının yıl sonuna doğru maaşları düşecekti. Bu düşüşün yaşanmaması için asgari ücrete ek olarak AGİ de verilecekEylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak asgari ücretliye 1.404 lirasına ilave olarak aile geçim indirimi (AGİ) verilmesi kararlaştırıldı. BİN 404 LİRAYA İLAVE OLARAK AGİ Net asgari ücretin yıl sonuna …

Read More »
kişisel blog,program indir